Cruisenettverk Nord Norge og Svalbard og AECO jobber med nye Community Guidlines for Henningsvær og Reine

AECO og CNNS har hatt workshop i Henningsvær  og Reine. Formålet er  utvikle en community gudiline eller retningslinjer for besøkende til disse stedene. Det var stor oppslutning og godt engasjement i workshopene. Guidlinene skal ferdigstilles i mai.

Knut-Arne Iversen

Managing Director CNNS

Mobile: +47 918 24 844

E-mail: knutarne@kreativindustri.no